Systeemtherapie / EFT

Systeemtherapie wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega's betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.Uitgangspunt van deze therapie is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context (omgeving en betekenis) speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokken.In onze praktijk werken wij met name met stellen met relatie problemen. Daarnaast werken we ook vanuit de systeem-therapeutische visie in de individuele therapieën. Dit betekent dat we graag mensen die belangrijk voor je zijn betrekken bij de behandeling en in de gesprekken ook aandacht besteden aan factoren die jouw gedrag en klachten beïnvloeden. Mensen worden namelijk veel meer in hun gedrag beïnvloed door de omgeving waar je je in bevindt (en de interactie daarmee) dan vaak wordt gedacht. Je bent en gedraagt je in interactie met je huidige omgeving en de omgevingen waarin je je hebt bevonden.In groepsverband geven we soms de ‘Houd me Vast’ training voor paren/stellen. Deze training is gebaseerd op de principes van Emotionally Focused Therapy (EFT). De grondlegger van deze therapie is dr. Susan Johnson. EFT zet de emotionele verbinding tussen mensen centraal. EFT gaat uit van de wetenschap dat een veilige hechting van levensbelang is voor een gelukkig leven, dit geldt niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen. Sue Johnson heeft een boek geschreven voor echtparen en stellen om zelf aan de slag te gaan met de werkzame elementen van EFT in de vorm van 7 gesprekken. De training is gebaseerd op dit boek (‘Houd me vast’ van Sue Johnson).

Contact Systeemtherapie
iets voor jou?

Wil je graag meer informatie over systeemtherapie / EFT of een intake plannen?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Contact opnemen