Privacy & Kwaliteit

Privacy en cliënt rechten


Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk je privacy te waarborgen en je rechten te volgen. Hieronder staan enkele belangrijke onderdelen daarvan. Wil je hier meer of uitgebreidere informatie over dan kun je hier klikken.

Elke zorgverlener in Nederland heeft een kwaliteitsstatuut. Klik hier om dat in te zien.

Beroepscode


De LVVP (Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten), houdt zich aan de beroepscode voor psychologen die is ontwikkeld door het NIP. Aangezien ik aangesloten ben bij deze beroepsvereniging voor psychologen, is deze code leidend in mijn werk. De psycholoog dient zich integer, respectvol, deskundig en verantwoordelijk te gedragen.
Op 8 december 2015 is de praktijk gevisiteerd door de LVVP om te kijken of we voldoen aan alle kwaliteitscriteria die door de beroepsvereniging gesteld worden. We zijn trots dat dit het geval bleek te zijn en dat we het certificaat hebben ontvangen. In 2020 worden we opnieuw gevisiteerd.

Cliëntrechten


De wet geeft de cliënt ook bepaalde rechten. Deze rechten zijn bijvoorbeeld het toestemmingsrecht, rechten omtrent informatieverstrekking, geheimhouding en gegevens-verstrekking, dossiervoering door de psycholoog, etc. Wanneer je je belangrijkste rechten wilt lezen kun je hier klikken.

Cliëntervaringen

Aan het einde van de behandeling vragen wij onze cliënten om een korte vragenlijst in te vullen over hoe ze de behandeling en behandelaar hebben ervaren. Ongeveer 60% van de cliënten vult deze in en geeft ons gemiddeld een 8,6.

Klachten


Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan. Mocht u ergens ontevreden over zijn, laat het ons dan zo snel mogelijk weten zodat wij daar samen een oplossing voor kunnen zoeken. Als we er dan samen toch niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris bij de LVVP om te overleggen en eventueel bij de klachtencommissie een klacht in te dienen. Dit kan via www.lvvp.nl. Het postadres is: klachtencommissie LVVP, Postbus 13086, 3507 LB Utrecht. Het e-mailadres is: klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl. U kunt voor algemene informatie, ondersteuning en advies ook terecht bij www.hulpgids.nl (voor alle verwijzingen naar klachtrecht en wetsteksten) en de Inspectie voor Geestelijke Volksgezondheid, www.igz.nl.

Officiële registraties


Anke van Oosterhout is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog (BIG nr: 49909713925) en haar persoonlijke AGB code is 94-008898.