Oplossingsgerichte Therapie

Hierbij wordt uitgegaan van de deskundigheid, kracht en mogelijkheden van de cliënt. Oplossingsgerichte therapie wordt door cliënten doorgaans als respectvol, prettig en opbouwend ervaren. Onderdelen van deze therapie worden ook terug gezien in de ACT. Uitgangspunt van oplossingsgericht werken is dat het probleem vaak niets zegt over mogelijke oplossingen. Oplossingsgerichte gesprekken richten zich daarom niet op het probleem, maar op dat wat je voor het probleem in de plaats wilt: de gewenste situatie in de toekomst. Dus wat zou je denken, voelen, ervaren en doen als het probleem was opgelost. Om daadwerkelijk te komen tot dit gewenste doel wordt tijdens de gesprekken intensief samengewerkt om stap voor stap concrete oplossingen en veranderingen te formuleren die bij je passen en die je kunt uitvoeren. Dit is de meer gedragstherapeutische kant van deze therapie.Uitzonderingen in het verleden, met andere woorden momenten waarop het probleem in het verleden niet of minder aanwezig was, zijn een belangrijke bron van informatie. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan manieren waarop je in het verleden bent omgegaan met moeilijke situaties. Je bent daarmee deskundig over jezelf en je leven en beschikt over mogelijkheden die je helpen om oplossingen te bedenken die bij je passen en daardoor ook uitvoerbaar zijn.De deskundigheid van de therapeut ligt op het vlak van de juiste vragen stellen en het proces bewaken waardoor jij in staat wordt gesteld om passende oplossingen te bedenken voor realistische en haalbare doelen.Oplossingsgericht therapie wordt met name via individuele gesprekken ingezet maar is ook op onderdelen terug te vinden in de online-modules, in ACT en in de groepen. Een belangrijk onderdeel van deze therapie is de Wondervraag waarmee je uiteindelijke doel wordt gevisualiseerd en vastgelegd. Vanuit dit doel wordt gekeken naar wat je nu al doet wat je helpt om dichter bij je doel te komen. Daarnaast wordt gekeken naar wat een eerst volgende stap zou zijn in de richting van je doel. Daar komen concrete gedragingen en voornemens uit voort die in het dagelijks leven kunnen worden uitgevoerd.

ContactOplossingsgerichte Therapie
iets voor jou?

Wil je graag meer informatie over Oplossingsgerichte Therapie of een intake plannen?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Contact opnemen