Individuele behandeling

Onder individuele behandeling verstaan wij persoonlijke 1-op-1 gesprekken. Deze gesprekken duren 45 minuten en vinden meestal eenmaal per 2 weken plaats.Het traject begint altijd met de aanmelding, het uitwisselen van informatie over je verwijzing, je informeren over alle rechten en plichten, het aanmaken van je dossier en het openen van een client portal (digitale toegang tot je dossier en beveiligde manier om te communiceren). Daarna volgt meestal een wachttijd en vervolgens een kennismaking- en intakegesprek. Dat gesprek is bedoeld om samen uit te vinden wat er aan de hand is en wat je hoopt dat er gaat veranderen door de behandeling. Daarna wordt samen een keuze gemaakt voor de soort behandeling en waar als eerste op ingestoken wordt. Wanneer je doorverwezen bent door de POH-GGZ kan het zijn dat dit laatste al meer duidelijk is. We gaan natuurlijk geen dubbel werk doen en maken gebruik van de informatie die de POH-GGZ ons (met toestemming van jou) heeft gestuurd.Individuele behandeling kan aangevuld worden met online-behandeling (je krijgt dan dus een combinatie behandeling). Je hebt dan toegang tot een beveiligd behandelprogramma waarin je veel informatie krijgt, leert en oefent. Het voordeel is dat de behandeling dan kan verdiepen en soms kan versnellen omdat er meer gedaan kan worden in kortere tijd. Ook kun je dan vaker bezig zijn met je behandeling op dagen en tijden dat het jou uitkomt. Kijk ook even op onze pagina 'online behandeling' en 'zelfhulp'.