Cognitieve gedragstherapie

Oorspronkelijk waren gedragstherapie en cognitieve therapie gescheiden vormen van therapie. Steeds duidelijker is aangetoond dat de werkwijze van beide methodes – huiswerk, oefeningen en samenwerking tussen therapeut en cliënt – goed op elkaar aansluit. In de psychologie ziet men steeds beter in dat ‘anders leren denken’ en ‘anders leren doen’ uitstekend met elkaar kunnen worden gecombineerd in één en dezelfde – in eerste instantie probleemgerichte – behandeling.Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als ook diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werken we gelijktijdig met beide aspecten.Cognitieve gedragstherapie wordt zowel in individuele gesprekken als in ehealth ingezet. In cognitieve gedragstherapie wordt aandacht besteed aan het analyseren van het probleem en het geven van inzicht aan de cliënt over het verband tussen Gebeurtenissen, Gedachten, Gevoelens, Gedrag en Gevolgen (5 G’s). Vanuit gebeurtenissen komen er gedachten bij je op (ook automatische gedachten of overtuigingen) die vervolgens bepaalde gevoelens bij je oproepen. Dit zorgt er meestal voor dat je je op een bepaalde manier gaat gedragen (meestal zijn dit manieren van reageren die zich al vaak hebben voorgedaan en een soort gewoonte of automatisme zijn geworden). Dit heeft uiteindelijk gevolgen die zowel positief als negatief kunnen zijn voor je.De volgende stap na dit analyseren is het anders gaan denken en anders gaan doen waardoor er andere gevoelens en gevolgen kunnen ontstaan.

ContactCognitieve gedragstherapie
iets voor jou?

Wil je graag meer informatie over cognitieve gedragstherapie of een intake plannen?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Contact opnemen